Δεδομένα Έτους

Θερμοκρασία ● Έτος 2021
Ατμοσφαιρική πίεση ● Έτος 2021
Βαρομετρική πίεση ● Έτος 2021
Ενταση του ανέμου ● Έτος 2021
Βροχόπτωση ● Έτος 2021
Βροχοπτώσεις ● Έτος 2021
Πυκνότητα αέρα ● Έτος 2021