ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

O Μετεωρολογικός Σταθμός Αίολος αποκτήθηκε στο 2021 και συμπλεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του VeriaTechLab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.  Το μοντέλο του είναι Davies Vantage Pro2 Wireless.

Η προσθήκη του σταθμού στον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης έχει ως σκοπό την προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την τοπική κοινωνία αλλά και πανελλαδικά με την πληροφόρηση και ιστορική καταγραφή των καιρικών συνθηκών στην πόλη της Βέροιας.

Ο σταθμός δίνει δεδομένα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ειδικότερα στην ιστοσελίδα http://www.meteo.gr ως μέλος του Πανελλαδικού δικτύου των σταθμών του Αστεροσκοπείου.
https://www.meteo.gr/Gmap.cfm
http://penteli.meteo.gr/stations/veroiatown/

Δεδομένα επίσης δίνονται στο δίκτυο PWS Weather https://www.pwsweather.com/station/pws/verialibrary
και το Wunderground https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IVEROI3

O Σταθμός επίσης χρησιμοποιείται σε εργαστήρια προγραμματισμού του VeriaTechLab (με χρήση του WeatherLink API)για δημιουργία εφαρμογων web αλλά και για στατιστικού λόγους.   Αποτελεί τέλος σημείο αναφοράς για εργαστήρια μετεωρολογίας.

Μπορείτε να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας πληροφορίες του σταθμού σε διάφορες μορφές :

SUMMARY https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/4ecc2c9ff6d54534b6803e829828b3e4/summary 

Wide Format [560×480] | ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
<iframe src=’https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/90b761bcc1c94a5a9d39ca18b30be852/wide’ width=’560′ height=’480′ frameborder=’0′></iframe>

Slim Format [338×500] | ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
<iframe src=’https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/90b761bcc1c94a5a9d39ca18b30be852/slim’ width=’338′ height=’500′ frameborder=’0′></iframe>

Signature [200×760] | ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
<iframe src=’https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/90b761bcc1c94a5a9d39ca18b30be852/signature’ width=’760′ height=’200′ frameborder=’0′></iframe>

Full Screen [TV/Large Monitors]| ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
<iframe src=’https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/90b761bcc1c94a5a9d39ca18b30be852/fullscreen’ width=’100%’ height=’100%’ frameborder=’0′></iframe>

Επικοινωνία : geobikas at libver.gr